Αποτελέσματα

 

  • Διαδικτυακή πλατφόρμα με ποικίλες διαδραστικές λειτουργίες.
  • Training kit (Φάκελος δραστηριοτήτων)
  • Οδηγός Καλών Πρακτικών
  • Μεθοδολογία διαγωνισμού 
    Περιληπτική έκδοση
  • Ηλεκτρονικό βιβλίο (eBook):  “Learning by empowering the new generations of innovators”