Στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος ROBOGENIUS  είναι:

  • να ερευνήσει καινοτόμες προσεγγίσεις μαθησιακής διαδικασίας μέσα από τη διαθεματικότητα στην εκπαίδευση , ειδικότερα χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τα Lego εκπαιδευτικά παιχνίδια σε διαθεματικό διδακτικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία δραστηριοτήτων ρομποτικής και σχετικών workshops για τις ομάδες-στόχους των εταίρων στην σύμπραξη
  • να εντοπίσει τα κυριότερα εμπόδια σε ευρωπαϊκό/περιφερειακό/εθνικό/τοπικό επίπεδο κατά την εφαρμογή της νέας μαθησιακής διαδικασίας στα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
  • να παραγάγει ελκυστικά αποτελέσματα, ώστε τα σχολεία να εντάξουν τη ρομποτική και τη μέθοδο “Learning by play” στο πρόγραμμα σπουδών τους. Να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα βιώσιμο αντίκτυπο στους εταίρους της σύμπραξης.
  • Να δημιουργήσει μία online πλατφόρμα σχετική με τη ρομποτική, η οποία θα λειτουργήσει ως βοήθημα για τα κέντρα εκπαίδευσης που θα εντάξουν στη διαθεματική προσέγγιση το παιχνίδι με τη χρήση νέων τεχνολογιών και Lego εκπαιδευτικών παιχνιδιών.