Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului ROBOGENIUS sunt:

  • de a explora abordări inovatoare ale învățării prin educația interdisciplinară folosind noile tehnologii și educația Lego pentru predarea interdisciplinară, prin dezvoltarea activităților de robotică în timpul atelierelor focalizate pe grupurile țintă ale partenerilor implicați în consorțiu și cu cooperarea partenerilor asociați;
  • identificarea principalelor obstacole la nivel european /regional /național /local prin implementarea de noi abordări ale diferitelor sisteme educaționale reprezentate de școlile implicate în proiect;
  • să genereze rezultate referențiale și de inspirație pentru școlile interesate să includă robotica și învățarea prin joc în curriculum; pentru a asigura un impact durabil pe termen lung asupra partenerilor implicați în consorțiu;
  • să creeze o platformă pentru un forum internațional de robotică, văzută ca o „pepinieră” a centrelor educaționale care să abordeze interdisciplinar prin joc și prin utilizarea mijloacelor hi-tech și Lego Educațional.