Acasă

Proiectul ROBOGENIUS se adresează atât elevilor din învățământul preuniversitar (educație generală și VET), cât și profesorilor implicați în procesul educațional al elevilor menționați. Prin aspectul său transnațional, proiectul generează valoare adăugată pentru fiecare dintre partenerii implicați în consorțiu, facilitând în acest mod nu numai dezvoltarea inovației la nivel european, ci și schimbul de experiență în adaptarea rezultatelor proiectului în diferite planuri locale /regionale /naționale.

 

Proiect

Titlu: ROBOtics Learning for empowering the new GENerations of EU Innovators
Acronim: ROBOGENIUS
Număr de referință: 2018-1-FR01-KA201-047798
Data începerii proiectului: 01 septembrie 2018
Data de încheiere a proiectului: 31 august 2020

Parteneri:

Boreal Inovation , France
Quarter Mediation, Netherlands
Asociaţia de Studii Socio-Economice, Romania
Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, Romania
1o Vocational High School of Perama, Greece
Cookie Box, Spain

Partenerii proiectului

Boreal Innovation – Coopérative pour le Développement de la Créativité et de l’Innovation, France

Boréal Innovation este o cooperativă care oferă sprijin personalizat, instruire și ateliere digitale, toate într-un mediu adecvat transferului și schimbului de experiență între Educație și Comunitate. Acesta a fost premiată în cadrul French Tech, ca o recunoaștere a ecosistemului său de pornire, precum și o marcă comună care poate fi folosită de companiile inovatoare franceze.

boreal-innovation.com

Quarter Mediation, Netherlands

Quarter Mediation este un furnizor de educație pentru adulți cu un scop european, care organizează cursuri pentru educația adulților la nivel european și proiecte europene, în cadrul programelor și proiectelor Comisiei Europene care se axează pe educație și cultură. Quarter Mediation are ca scop principal promovarea învățării pe tot parcursul vieții și crearea unei legături între sistemul de învățământ din diferite țări, atât învățământul general, cât și VET și piața forței de muncă.
www.quartermediation.eu

Asociatia de Studii Socio-Economice, Romania

Asociatia de Studii Socio-Economice este un ONG care are activitate în domeniul educației și al problemelor sociale și economice. Are ca obiectiv principal educarea tinerilor și adulților și, de asemenea, studierea situației socio-economice a societății în vederea îmbunătățirii și eficientizării acesteia prin crearea de modele socio-economice ale viitorului bazate pe noi tehnologii.
asse.rotind.ro

Colegiul National Fratii Buzesti, Romania

Colegiul National Fratii Buzesti este una dintre cele mai reprezentative instituții de învățământ din Craiova în ceea ce privește numărul de elevi și profesori, precum și rezultatele la concursuri naționale si internaționale. Misiunea sa este de a asigura un standard înalt de educație menit să stimuleze pe termen lung evoluția individuală și să-și facă nivelul de pregătire compatibil cu cerințele naționale și europene

www.cnfb.ro

1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos, Greece

1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos este o liceu profesional care oferă lecții de educație generală și tehnică. Toate departamentele aplică o combinație de metode de învățare centrate pe profesor și orientate spre elev, pentru a pregăti cu succes elevii pentru examenele naționale și piața forței de muncă

1epal-peram.att.sch.gr

Cookie Box, Spain

Cookie Box a furnizat soluții de joc și de povestiri privind trans-media în ultimii ani. Câteva platforme Transmedia sunt aplicate în funcție de provocări: filmele scurte dezvoltate sub tema „Dramanagement” pentru clienții reali, precum și alte medii, cum ar fi benzi desenate, desene animate, ateliere de lucru, jocuri de conducere, aplicații și platforme, ARGs.

cookiebox.es

Activități